Val Smith

New Zealand
Rok rozpoczęcia praktyki
1998
Rok rozpoczęcia nauczania
2000
Val Smith

dance artist / educator

Znaczący nauczyciele
Catherine Chappell Olive Bieringa Otto Ramstad Martin Hughes