Andrea Scheel

Mexico
Rok rozpoczęcia praktyki
2000
Rok rozpoczęcia nauczania
2010

..multidisciplinary Mexican artist, working with somatics, biomechanics and evolutionary movement on land and water.


Znaczący nauczyciele
XXX