Liane Weinauge

Germany
Rok rozpoczęcia praktyki
2012
Rok rozpoczęcia nauczania
2021

Dancer, teacher, creator

Znaczący nauczyciele
So many different and wonderful ones!