Regulamin

Wprowadzenie

Ten dokument opisuje prawa, obowiązki oraz zasady jakim podlega Globalny Kalendarz CI. Jego celem jest udostępnienie Kalendarza wszystkim zainteresowanym jednocześnie ochraniając go przed niewłaściwym użyciem oraz zafałszowaniem danych.

Wskazówki dotyczące zawartości

 Wszystkie dane wprowadzane do Globalnego Kalendarza CI muszą być bezpośrednio związane z Kontakt Improwizacją. W szczególności, każde wydarzenie w kanedarzu musi dotyczyć Kontakt Improwizacji. Dla przykładu wydarzenia z takie jak: Contango, Metoda Feldenkraisa i Kontakt, Improwizacja i Kontakt są akceptowalne. Zajęcia z tanga argentyńskiego - już nie.

Podstawowe zasady

 1. Dostępność

   Każda osoba może dodawać wydarzenia do Globalnego Kalendarza CI i jest to usługa darmowa. W tym celu należy założyć konto i podać podstawowe informacje potrzebne do autoryzacji. Jest to potrzebne, by unikać informacji niezwiązanych z celem kalendarza (spam).

  Na stronie startowej jest dostępna informacja jak złożyć darowiznę i wesprzeć kalendarz.

  Usługa jest dostępna za darmo dla całej społeczności kontaktowej. Wymaga ona jednakże ciągłej pracy przy wsparciu i utrzymaniu.

  Przeglądanie i wyszukiwanie wydarzeń jest dostępne dla każdego. Jednakże, żeby opublikować wydarzenie potrzebna jest rejestracja.

 2. Jakość danych
  Jedynie dane zgodne z wytycznymi dla Globalnego Kalendarza CI mogą zostać do niego wpisane. Osoba wprowadzająca dane jest odpowiedzialna za ich odpowiednią klasyfikację, na przykład podczas wpisywania danych dotyczących wydarzenia za wybranie właściwego typu wydarzenia itp. Niepoprawne wprowadzenie danych, na przykład użycie niepoprawnej kategorii lub wprowadzenie zawartości niezgodna z regulaminem może zaskutkować usunięciem danych przez administratora. Dodatkowo, w sytuacji powtarzających się nadużyć lub nieprawidłowości konto użytkownika może zostać zablokowane. W razie konfliktów komitet sterujący może zostać włączony w proces rozwiązywania sporów.

 3. Osadzanie kalendarza na innych stronach
   Zachęcamy do ostadzania Globalnego Kalendarza CI na stronach o tematyce związanej z Kontakt Improwizacją. Nauczyciele i lokalne społeczności mogą stworzyć odpowiednie łącza internetowe, tak by odnosić do takiego widoku kalendarza, który prezentuje wpisy już pofltrowane, na przykład dla konkretnego nauczyciela lub miejsca/miasta.

 4. Własność danych
  Osoba wprowadzająca dane dotyczące wydarzenia jest ich właścicielem i odpowiada za nie. Tylko ona oraz administratorzy danych mogą zmieniać lub usunąc korespondujące dane.

  Jeżeli zamierzasz opublikować wydarzenie dla kogoś, prosimy upewnij się, że masz zarówno organizator wydarzenia jak i nauczyciel wyrażają zgodę.

 5. Zarządzanie jakością danych
  • Dane które są niezgodne z regulaminem (spam) mogą zostać usunięte przez administratora. Użytkownicy mogą zgłaszać nadużycia za pomocą specjalnej funkcjonalności w postaci przycisku 'Zgłoś nadużycie'. Dostępna klasyfikacja nadużyć to: Nie związane z Kontakt Improwizacją, Zawiera niepoprawne informacje, Nie po angielsku, Inne (proszę wyspecyfikować w wiadomości).
  • Na wypadek konfliktów związanych z nadużyciami komitet sterujący może zostać włączony do koordynowania komunikacji pomiędzy stronami zaangażowanymi, i posiada od ostateczny głos w rozstrzyganiu konfliktów.

Dobre praktyki

 1. Jako użytkownik szukający informacji o wydarzeniach CI
  Użytkownik szukający informacji o wydarzeniach CI może skorzystać z Globalnego Kalendarza CI i zdefiniować kryteria wyszukiwania.
  W każdym momencie użytkownik moze zmienić atrybuty wyszukiwania i rozpocząć nowe wyszukiwanie.
  Istnieją następujące atrybuty wyszukiwania:
  • Co: Typy wydarzeń: warsztaty, zajęcia, festiwale, regularne jamy, weekendowe jamy, laboratoria oraz inne wydarzenia.
  • Gdzie: kontynent, kraj, miasto, miejsce (e.g. "Tanzfabrik Berlin")
  • Kiedy: wszytkie wydarzenia między dniem A a dniem B, lub dowolna data
  • Kto: wyszukiwanie po nauczycielu
  Rezultaty mogą być wyświetalane na różne sposoby:
  Możesz korzystać w wielu kryteriów wyszukiwania w tym samych czasie, np. Co, Gdzie, Kiedy...Zachęcamy byś spróbował.

  Nieaktualne zdarzenia (przeszłe zdarzenia) nie są już dostępne do przeszukiwania. Nie znajdują się już w puli danych.

 2. Jako użytkownik który chce wprowadzić wydarzenie

  Jako zarejestrowany użytkownik musisz jednorazowno stworzyć konto. Twoje konto musi zostać zaakceptowane przez administratora, co może zając trochę czasu, np. kilka dni. Następnie wystarczy, że zalogujesz się będziesz mógł/mogła wpisywać dane.

  W celu wpisania nowego wydarzenia wystkie obowiązkowe informacje muszą zostać podane, to jest typ wydarzenia, jego tytuł, lokacja, data i czas, organizatorzy oraz opis wydarzenia. 

  Ponieważ idea kalendarza jest globalna, to polecamy by opisy wydarzeń były robione w języku w jakim wydarzenie będzie prowadzone oraz zawsze z angielskim tłumaczeniem.

  Po wprowadzeniu danych, system potrzebuje około 5 minut zanim dane będą dostępne na stronie w ramach wyszukiwania.