Paweł konior

Poland
Year of starting to practice
2006
Year of starting to teach
2009

World wide teacher, inspired by fighting monkey.

Significant teachers
Tak chung, Iwona olszowska...

This teacher will teach in this events

26
Sep
02
Oct
Alexandra Soshnikova & Sergey Golovnea, Benno Voorham, Olivia Court Mesa, Paweł konior
Festival
Gomarduli Zen Garden
Gomarduli, Georgia
03
Oct
09
Oct
Olivia Court Mesa & Yochai Ginton, Paweł konior
Festival
Shekvetili Beach
Shekvetili, Georgia