Paweł konior

Poland
Ano que começou a praticar
2006
Ano que começou a ensinar
2009

World wide teacher, inspired by fighting monkey.

Professor@s relevant@s
Tak chung, Iwona olszowska...

This teacher will teach in this events

26
set
02
out
Alexandra Soshnikova & Sergey Golovnea, Benno Voorham, Olivia Court Mesa, Paweł konior
Festival
Gomarduli Zen Garden
Gomarduli, Georgia
03
out
09
out
Olivia Court Mesa & Yochai Ginton, Paweł konior
Festival
Shekvetili Beach
Shekvetili, Georgia