Paweł konior

Poland
Rok rozpoczęcia praktyki
2006
Rok rozpoczęcia nauczania
2009

World wide teacher, inspired by fighting monkey.

Znaczący nauczyciele
Tak chung, Iwona olszowska...